Sualtındaki Hafıza

Kategoriler:

Açıklama

Anadolu üç yanı denizlerle çevrili bir su coğrafyası, dağların yükselişinde çatlağı genişleten ve derinleştiren nehirler ve göller de bu tanıma dahil. Dalış tarihi biraz avcı toplayıcılarla bu deniz, göl ve nehirlerde başlıyor, Göbeklitepe ve Karahantepe’yi kuranlar bu konuda da maharetliydiler. Yine tarihin ilk aletli dalışı bu coğrafyada Asurlu savaşçıların koyun/keçi postlarını dalış tüpü niyetine kullanmasıyla başlıyor. Sualtındaki Hafıza tarihinde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Fırat Nehri’ne derinlemesine bakıyor.

Anatolia is a water geography surrounded by seas on three sides, and rivers and lakes that widen and deepen the crack in the rise of mountains are also included in this definition. The history of diving begins with huntergatherers in these seas, lakes and rivers. The founders of Göbeklitepe and Karahantepe were also skilled in matter.
Again, the first scuba dive in history begins with the Assyrian warriors using sheep/goat hide as diving tubes in this geography. Underwater Memory looks deep into the Euphrates River, home to great civilizations in its history.

Ek bilgi

Basım Tarihi 2021/10
Sayfa Sayısı 88
Yazar