Kızılca Kıyamet

Kategoriler:

Açıklama

İstibdada karşı mücadele… Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşunda ve sonrasında rol alan iki aile… Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı… Kafkas Cephesi’nden İtalya-Avusturya Cephesi’ne uzanan hat… İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar ve Yunanlar… Mondros Mütarekesi, Sevr ve Milli Mücadele… Dumlupınar ve Sakarya savaşları… Ve binlerce “meçhul asker”in öyküsü…

Kızılca Kıyamet, Osmanlı toprakları ve Avrupa’nın yeniden şekillendiği yüzyılda insanımızın ve askerimizin yaşadıklarını birinci elden belgelere dayanarak aktarıyor.

“Yunanların mağlubiyeti, İngilizlerin hezimeti idi. Avrupa’nın iğfal edilen kamuoyunun Türk varlığı hakkında aydınlatılması ancak böyle mümkün olur. Türkler, milli varlıkları için en küçüğünden en ihtiyarına kadar uğraşacaklar, bu mukaddes milli maksat husule gelecekti.”

(Mehmet Fuat Bey’in günlüğünden)

Ek bilgi

Basım Tarihi 2015/12
Sayfa Sayısı 320
Yazar